Συχνές Ερωτήσεις


Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις, από το Α έως το Ω...Α' ΥΛΕΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

- Πώς γίνεται η επιλογή και η προμήθεια των Α' υλών στα καταστήματα;


Η εταιρεία διαθέτει κεντρικό παρασκευαστήριο φρέσκιας ζύμης, κεντρικό τμήμα αγορών εσωτερικού και εξωτερικού, αποθηκευτικούς χώρους και τμήμα διακίνησης πρώτων και βοηθητικών υλών από όπου διανέμει στα καταστήματα με δικά της φορτηγά-ψυγεία δύο φορές την εβδομάδα όλες τις πρώτες ύλες στην τελική τυποποιημένη μορφή τους.


ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

- Ποια είναι η χρονική ισχύ της σύμβασης;


Η σύμβαση που υπογράφεται είναι 10ετής και ανανεώνεται αυτόματα, εφόσον τηρούνται οι όροι της.


ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

- Ποια είναι η συμμετοχή του κάθε franchisee στην διαφημιστική προβολή της Domino' s;


Κάθε franchisee καταβάλλει για την διαφημιστική προβολή της Domino's Pizza τουλάχιστον 5% των καθαρών πωλήσεων του καταστήματος του ετησίως.


ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

- Ποια είναι τα βασικά σημεία διαφοροποίησης της Domino's Pizza από τον ανταγωνισμό;


Υπάρχουν πολλά σημεία διαφοροποίησης. Μερικά από τα οποία είναι:

  • η παραδοσιακή φρέσκια ζύμη

  • η ιδιαίτερη γεύση

  • η σταθερή ποιότητα σε όλα τα σημεία πωλήσεως

  • η ποιότητα του service

  • η ταχύτητα παράδοσης

  • η τεχνολογία στο delivery

  • τα ειδικά συστήματα πληροφόρησης, κα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ
- Τι ποσό καταβάλλει κάθε franchisee για την εκμετάλλευση του ονόματος της Domino's Pizza;


Κάθε franchisee καταβάλλει στην Domino's Pizza για τα δικαιώματα (royalties) 6% των καθαρών πωλήσεων του καταστήματος του.


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

- Τι ποσό καταβάλλει κάθε franchisee για την εκμετάλλευση της περιοχής του καταστήματός του;


Κάθε franchisee καταβάλλει στην Domino's Pizza για την εκμετάλλευση της περιοχής του καταστήματός του το ποσό των €15,000 το οποίο είναι εφ'άπαξ.


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Γίνεται εκπαίδευση στον εκάστοτε νέο δικαιοπάροχο και πόση διάρκεια έχει;


Μετά την επιλογή του ο δικαιοπάροχος δέχεται εκπαίδευση διάρκειας 3 (τριών) μηνών όπου του παρέχονται όλες οι απαιτούμενες γνώσεις για το άνοιγμα και την λειτουργία του καταστήματος. Η εκπαίδευση γίνεται από έμπειρα στελέχη τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, σε τάξεις με την χρήση οπτικοακουστικών μέσων, όσο και σε πρακτικό επίπεδο στο ίδιο το κατάστημα.


ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

- Απαιτείται προηγούμενη εμπειρία του δικαιοπαρόχου στον χώρο της εστίασης;


Τόσο οι γνώσεις, όσο και η προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου δικαιοπάροχου δεν αποτελούν προϋποθέσεις αλλά πλεονέκτημα για τον εκάστοτε franchisee. Eπίσης, επιπλέον προσόν θεωρείται το πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, καθώς και η γνώση της αγγλικής γλώσσας.


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Η εταιρεία προμηθεύει όλα τον απαιτούμενο εξοπλισμό του καταστήματος;


Όχι. Η εταιρεία παρέχει αναλυτική κατάσταση των εγκεκριμένων από την Domino's τύπων εξοπλισμού και ο δικαιοπάροχος επιλέγει και αγοράζει μόνος του.


EΠΑΡΧΙΑ

- Υπάρχει διαφορά στην επένδυση μεταξύ ενός καταστήματος Αθήνας και Επαρχίας;


Στην Αθήνα τα καταστήματα είναι μόνο delivery, ενώ στην επαρχία πολλά καταστήματα είναι συνδυασμός delivery με τραπεζοκαθίσματα.

Αναπτυξιακοί στόχοι: Πάτρα, Ιωάννινα, Καβάλα, Λάρισα, Βόλος, Τρίκαλα, Ηράκλειο Κρήτης

ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

- Μπορεί να γίνει μία εκτίμηση της απόδοσης της επένδυσης;


Η ακριβής απόδοση της επένδυσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, διότι εξαρτάται από διάφορους παράγοντες με βασικό αυτόν της ικανότητας του εκάστοτε franchisee- δικαιοπάροχου. 'Aλλοι παράγοντες που επηρεάζουν είναι, οι γενικότερες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, η εκάστοτε περιοχή, ο υπάρχων ανταγωνισμός και η πορεία του, οι κατά τόπους διαφημιστικές ενέργειες τις οποίες υλοποιεί το κάθε κατάστημα κλπ.


ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

- Σε τί ποσό ανέρχεται η συνολική επένδυση;


Η επένδυση για ένα κατάστημa delivery είναι της τάξης των €165.000. Στην περίπτωση των καταστημάτων της επαρχίας και εφόσον υπάρχουν τραπεζοκαθίσματα, η επένδυση είναι λίγο μεγαλύτερη. Επίσης, εάν η απόσταση με την Αθήνα είναι μεγάλη αυξάνεται λίγο το ύψος της επένδυσης καθώς απαιτείται η δημιουργία χώρου επεξεργασίας πρώτων υλών.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- Με ποιόν πρέπει να έρθω σε επικοινωνία για περισσότερες πληροφορίες;


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήστε στο τηλ. 210 6962850 με τον υπεύθυνο για θέματα franchising.


ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

- Η ηλικία του δικαιοπαρόχου έχει κάποια σημασία στην επιλογή του;

Λόγω της φύσης της εργασίας, η ηλικία έως 35 ετών θεωρείται επιπλέον προσόν.


KAΘΙΣΤΙΚΟ - ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Τί τύπο/είδος καταστήματος μπορεί να λειτουργήσει ο εκάστοτε δικαιοπάροχος;

Υπάρχει η δυνατότητα για τον εκάστοτε franchisee να λειτουργήσει το κατάστημα μόνο ως delivery ή και ως delivery με καθιστικό.


KATAΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Ποιός είναι ο απαιτούμενος χρόνος κατασκευής ενός καταστήματος Domino' s;

Απαιτούνται τουλάχιστον 45 ημέρες για την κατασκευή του καταστήματος όπως και για να παραδοθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός.


ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Η εταιρεία κάνει την κατασκευή του καταστήματος;

Όχι. Η κατασκευή του καταστήματος αποτελεί αρμοδιότητα του εκάστοτε δικαιοπαρόχου. Η εταιρεία παρέχει στον δικαιοπάροχο τις προδιαγραφές και ενδεικτική λίστα προμηθευτών με τους οποίους έχει συνεργαστεί από την οποία μπορεί να επιλέξει ο δικαιοπάροχος, καθώς και συμβουλές για την ελαχιστοποίηση του κόστους.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Απαιτείται η προσωπική ενασχόληση του δικαιοπάροχου;

Σύμφωνα με την φιλοσοφία, αλλά και την πολιτική της εταιρείας ο δικαιοπάροχος θα πρέπει να είναι διατεθημένος να κάνει όλες τις εργασίες που απαιτεί το κατάστημα και να ασχοληθεί προσωπικά με την λειτουργία του. Αρχικά απαιτούνται πολλές ώρες, (τουλάχιστον 60 ώρες την εβδομάδα), προσωπικής ενασχόλησης του δικαιοπαρόχου, οι οποίες μπορούν να περιοριστούν μόνο μετά την απόκτηση εμπειρίας.


ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

- Υπάρχει ειδικό λογισμικό για την λειτουργία του καταστήματος και με τι υποστήριξη;

Υπάρχει λογισμικό ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες ενός καταστήματος Domino's Pizza. Το λογισμικό παρέχει οθόνες στην Ελληνική γλώσσα. Όσον αφορά στην υποστήριξη, την αναλαμβάνει ανεξάρτητη εταιρεία με την οποία υπάρχει ανάλογη σύμβαση.


MARKETING

- Η στρατηγική marketing και πωλήσεων καθορίζεται από την εταιρεία;

Η εταιρεία προετοιμάζει την γενική στρατηγική marketing & πωλήσεων και κάθε κατάστημα προσαρμόζει την πολιτική του ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής.


ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

- Τι μορφή νομικού προσώπου με συμφέρει να ιδρύσω;

Για να σας δοθεί υπεύθυνη απάντηση στην ερώτηση αυτή πρέπει να ξέρουμε το φορολογικό σας "προφίλ". Η εταιρεία έχει συνεργασία με έναν εξειδικευμένο φοροτεχνικό ο οποίος θα είναι στη διάθεσή σας να σας συμβουλέψει.


ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

- Πώς ορίζεται η περιοχή διανομής του εκάστοτε καταστήματος;

Η ακριβής τοποθεσία του καταστήματος επιλέγεται από τον δικαιοπάροχο με την βοήθεια της εταιρείας ώστε να ικανοποιεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές της Domino's. Η δε περιοχή λειτουργίας καθορίζεται λαμβάνοντας υπ'όψη παράγοντες όπως είναι η κίνηση, οι υπάρχουσες κυκλοφοριακές αρτηρίες, η πυκνότητα του πληθυσμού, κλπ.


ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ

- Πώς ελέγχεται η τήρηση των προδιαγραφών της Domino's όσον αφορά στην ποιότητα;

O έλεγχος της προδιαγραφόμενης από την εταιρεία ποιότητας γίνεται μέσω του συστήματος συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου που διαθέτει η εταιρεία με συνεχείς επισκέψεις (audits) αλλά και με πολλούς δειγματοληπτικούς ελέγχους (mystery shopper programmes).


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

- Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις επιλογής δικαιοπαρόχων;

Οι κύριες προϋποθεσεις είναι:

  • να αναλάβει να λειτουργήσει προσωπικά το καταστήμα

  • να συμπληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση, και

  • να έχει την οικονομική δυνατότητα να επενδύσει το απαιτούμενο ποσό.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
- Υπάρχει ενιαίος αριθμός τηλεφώνου για όλα τα καταστήματα ανεξάρτητα από την περιοχή;

Όλα τα καταστήματα Domino's Pizza, συμπεριλαμβανομένων αυτών της επαρχίας, εξυπηρετούνται από το κοινό τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας το οποίο λαμβάνει και διοχετεύει τις παραγγελίες στα καταστήματα.


ΤΙΜΕΣ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

- Ποια είναι η πολιτική της Domino's όσον αφορά στις τιμές που πωλούν τα καταστήματα;

Όλα τα καταστήματα Domino's Pizza ακολουθούν την ίδια τιμολογιακή πολιτική με μικρές διαφοροποιήσεις στην επαρχία. Η μόνη σημαντική διαφοροποίηση ενός καταστήματος από τον ενιαίο τιμοκατάλογο είναι μέσω των προσφορών.


ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

- Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης αυτής της επένδυσης;

Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης περίπου του 1/3 της επένδυσης με τραπεζικό δάνειο ή/και με leasing εφ'όσον παρέχονται στο πιστωτικό ίδρυμα οι απαραίτητες εγγυήσεις. Η εταιρεία συνιστά η συνολική χρηματοδότηση να μην υπερβαίνει τα €50.000 της επένδυσης.