Οικονομικά στοιχεία για το 2012


Ισολογισμός Anatron A.E.