Οικονομικά στοιχεία για το 2013


Ισολογισμός Anatron A.E.