Πλεονεκτήματα του Franchising

 • Δεν χρειάζεται να έχετε εμπειρία του αντικειμένου. Κάποιος άλλος ήδη έχει κάνει για εσάς όλη την δουλειά και το έχει κάνει με επιτυχία πολλές φορές και στην περίπτωση της Domino' s και σε πάρα πολλές χώρες.
 • Μπορείτε να πάρετε πολλές πληροφορίες και να ελέγξετε το βαθμό επιτυχίας ρωτώντας άλλους franchisees πριν δεσμευτείτε με την αλυσίδα.
 • Παραμένετε ανεξάρτητος επιχειρηματίας.
 • Χρησιμοποιείτε ένα καθιερωμένο όνομα, αναγνωρίσιμο στην αγορά που σας προσφέρει μερίδιο αγοράς από την πρώτη μέρα.
 • Επωφελείσθε από την αρχική εκπαίδευση που παρέχει ο franchisor καθώς και από την επανεκπαίδευση (σεμινάρια κ.ο.κ).
 • Έχετε καθοδήγηση στην επιλογή του πλεόν κατάλληλου σημείου για την λειτουργία του καταστήματος σας.
 • Σας παρέχονται αναλυτικά σχέδια για την κατασκευή του καταστήματος και συμβουλές.
 • Σας παρέχεται συνεχής υποστήριξη σε θέματα λειτουργίας του καταστήματός σας.
 • Λόγω της προηγούμενης εμπειρίας απαιτείται μικρότερο κεφάλαιο από το να έχετε να αρχίσετε μιά επιχείρηση δική σας (τεχνογνωσία κατασκευής, την προμήθειες εξοπλισμού κλπ).
 • Στατιστικά είναι αποδεδειγμένο οτι τα καταστήματα που ανοίγουν με την μέθοδο franchise έχουν μικρότερες πιθανότητες αποτυχίας σε σχέση με μία ανεξάρτητη επιχείρηση.
 • Επωφελείσθε από οικονομίες κλίμακας λόγω μαζικών αγορών (είτε αφορά προϊόντα, είτε διαφήμιση κ.ο.κ)
 • Έχετε υποστήριξη σε θέματα marketing.
 • Έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα προώθησης του προϊόντος σε μία συγκεκριμένη προστατευόμενη περιοχή.
 • Ακολουθείτε ένα ήδη δοκιμασμένο και αποδεδειγμένο επιχειρηματικό σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας.