Προοπτικές εξέλιξης

Στην Anatron ενθαρρύνουμε τις εσωτερικές προαγωγές και την αποκέντρωση στην λήψη αποφάσεων.

Το παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζει πως μπορεί ένας εργαζόμενος να εξελιχθεί στην εταιρεία μας στο χώρο των καταστημάτων.